Контакт

Александар Икић
Стручни сарадник за информатику и администратор рачунарске мреже у НБ "Филип Вишњић" Бијељина

Трг краља Петра Првог Карађорђевића 5
76300
Бијељина
Република Српска
БиХ

Е пошта: digitalnabibliotekabn@gmail.com
Телефон: +387 55 226 540
+387 55 205 603
Факс: +387 55 208 117
Мобител: +387 65 630 825
Веб локација: http://digital.bibliotekabijeljina.rs.ba

Валентина Живић
Стручни сарадник на пословима креирања метаподатака

Е пошта: zavicajnanbfv@gmail.com
Телефон: +387 55 226 540

Сања Петрић Милошевић
Информатичар

Е пошта: sanymil@gmail.com

Сања Танасић
Технички координатор пројекта

Е пошта: sоgnita@gmail.com

Далибор Панчић
Стандардизација, нормализација, мапирање и агрегација метаподатака за Европску дигиталну библиотеку "Еуропеану".

Е пошта: softingbl@gmail.com

vBulletin counter