pdfувећај/умањи

Етика или Морална философија : проповеди и беседе Доситеја Обрадовића